EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Л. П. Дешевенко

Назад

УДК: 338.48

Л. П. Дешевенко

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Туристична галузь є важливою складовою сфери послуг, що пов'язана з господарською діяльністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу, які пропонують на комерційній основі власні послуги. У сучасних умовах господарювання впровадження передових організаційно-управлінських технологій у готельно-ресторанному бізнесі зумовлює перегляд теоретичних основ діяльності підприємств з метою ефективного їх функціонування. У статті охарактеризовано економічну суть діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розглянуто класифікацію доходів готельного господарства. Реалізацією туристичних та готельних послуг завершується процес кругообігу оборотних засобів підприємства і створюється можливість поновлення циклу виробництва, використовуючи виручку від реалізації послуг для придбання нових виробничих запасів, для оплати праці персоналу, розрахунків з різними організаціями, з бюджетом по податках та інших платежах, органами соціального і пенсійного страхування.

L. Deshevenko

ECONOMIC ACTIVITIES OF TOURISM INDUSTRY ESTABLISHMENTS

Summary

Tourism industry is an important sector of service industries. It includes economic activities of hospitality and catering establishments which offer their services on a commercial basis. In modern economic environment the introduction of the advanced organizational and management techniques in hospitality and catering business determines the need for reconsideration of the establishments' activity framework. This reconsideration aims at improving the establishments' efficiency. The economic basis of hospitality and catering establishment activities is characterized in the article. The classification of hospitality industry profits is considered. The sale of tourism and hospitality services completes the process of the establishment's fund turnover and enables the renewal of the trade cycle using services sales proceeds for food reserves, personnel wages, payments to different organizations, social and retirement insurance agencies, taxation and other expenditures.

№ 24 2015, стор. 60 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 473

Відомості про авторів

Л. П. Дешевенко

к. і. н., доцент кафедри туризму, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

L. Deshevenko

Candidate of Historical Sciences Associate Professor of Tourism Industry Department East European University of Economics and Management, Cherkasy

Як цитувати статтю

Дешевенко Л. П. Економічна діяльність підприємств туристичної галузі . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 60–63.

Deshevenko, L. (2015), “Economic activities of tourism industry establishments”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 60–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.