EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
О. В. Лапін, Кхаірі Мохаммед Амір

Назад

УДК: 336.64

О. В. Лапін, Кхаірі Мохаммед Амір

ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто визначення поняття "фінансові ресурси" у працях вітчизняних та іноземних вчених, сутність фінансових ресурсів, їх джерела формування, проаналізовано структуру фінансових ресурсів підприємств України у розрізі власних та позичкових коштів за 2003—2013 рр., їх вплив на формування фінансового результату підприємств, зроблено висновки щодо ситуації, яка склалась на підприємствах України за останнє десятиліття стосовно структури фінансових ресурсів, визначено етапи та особливості системи управління фінансовими ресурсами, розглянуто чинники впливу на формування та використання фінансових ресурсів, наведено основні завдання, які потрібно виконувати фінансовим менеджерам для ефективного функціонування фінансово-виробничої діяльності підприємства, запропоновано шляхи вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами для підприємств у період перехідної економіки України.

A. Lapin, Hairi Mohammad Amir

FORMATION OF INNOVATIVE COMPANIES IN UKRAINE FINANCIAL RESOURCES

Summary

In the article the definition of "financial resources" in the works of local and foreign scientists, the essence of financial resources, their sources of analyzed structure of financial resources of enterprises Ukraine in the context of its own and borrowed funds for 2003—2013 rr., Their impact on the financial results of enterprises conclusions on the situation that has developed in the Ukraine over the past decade on the structure of financial resources, the stages and features of financial management, examined the factors that influenced the formation and use of financial resources are the main tasks that need to perform financial managers for the efficient functioning of financial and Production of business, the ways of improving the system of financial management for enterprises during the economic transition in Ukraine.

№ 24 2015, стор. 80 - 83

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 517

Відомості про авторів

О. В. Лапін

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеській національній політехнічний університет, м. Одеса

A. Lapin

Ph.D. Economics, assoc. prof. assistant of foreign trade and innovations activity management chair, Odessa National Polytechnic University, Odessa


Кхаірі Мохаммед Амір

бакалавр, студент кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком, Одеській національній політехнічний університет, м. Одеса

Hairi Mohammad Amir

BA, student of the department of economic systems and management of innovative development, Odessa National Polytechnic University, Odessa

Як цитувати статтю

Лапін О. В., Амір Кхаірі Мохаммед Інноваційні системи формування фінансових ресурсів підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 80–83.

Lapin, A. and Amir, Hairi Mohammad (2015), “Formation of innovative companies in Ukraine financial resources”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.