EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ
Г. М. Котіна, М. М. Степура, А. Ю. Батюта

Назад

УДК: 336.145.2

Г. М. Котіна, М. М. Степура, А. Ю. Батюта

АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

Анотація

У статті досліджено основні підходи до фінансування територіального розвитку на основі реалізації принципу прямої демократії у країнах світу, обгрунтовано необхідність створення партисипативних бюджетів — практики муніципального управління, яка передбачає безпосередню участь громади у визначенні соціально-економічних пріоритетів розвитку місцевості за рахунок бюджетних ресурсів, виділених на партисипацію. Виокремлено переваги застосування партисипативного бюджету в країнах Латинської Америки, Австралії та європейських країнах. Визначено можливі загрози імплементації світової практики використання альтернативної технології бюджетного забезпечення місцевого розвитку на основі бюджету участі. Розглянуто сучасну вітчизняну процедуру співпраці громади з місцевою владою у плануванні та виконанні місцевого бюджету в Україні (на прикладі місцевих бюджетів в України — бюджетів міст Черкаси, Чернігів, Полтава, Київ).

H. Kotina, M. Stepura, А. Batuta

ALTERNATIVE BUDGET TECHNOLOGY OF LOCAL DEVELOPMENT: THE WORLD EXPERIENCE IMPLEMENTATION IN DOMESTIC PRACTICE

Summary

The article is devoted to the main approaches of regional development funding on the basis of the direct democracy principle in the world, the necessity of creating participatory budgets — the practice of municipal management, which provides direct community participation in defining social and economic development priorities areas through budgetary resources allocated to participation. The article is determined the benefits of participatory budget in Latin America, Australia and European countries. Identified possible threats to the global practice implementation of using alternative technology budget support local development through budget participation. There is considered the current procedure of national community cooperation with local authorities in the planning and execution of local budgets in Ukraine (for example, in Ukraine local budgets — budgets of Cherkasy, Chernihiv, Poltava, Kyiv).

№ 24 2015, стор. 84 - 88

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 295

Відомості про авторів

Г. М. Котіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

H. Kotina

Ph.D., Associate Professor of Finance, Kyiv National Economic University named after V. Getman


М. М. Степура

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

M. Stepura

Ph.D., Associate Professor of Finance, Kyiv National Economic University named after V. Getman


А. Ю. Батюта

студентка фінансово-економічного факультету ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

А. Batuta

Student, Financial and Economic Faculty, Kyiv National Economic University named after V. Getman

Як цитувати статтю

Котіна Г. М., Степура М. М., Батюта А. Ю. Альтернативні технології бюджетного забезпечення територіального розвитку: імплементація світового досвіду у вітчизняну практику. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 84–88.

Kotina, H., Stepura, M. and Batuta, А. (2015), “Alternative budget technology of local development: the world experience implementation in domestic practice”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 84–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.