EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ПРИРОДООХОРОННИХ ВИТРАТ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
М. М. Танасієва

Назад

УДК: 657.47: [502.171:630]

М. М. Танасієва

ОБЛІК ПРИРОДООХОРОННИХ ВИТРАТ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті розглянуто питання щодо вивчення економічної сутності операційної діяльності лісового господарства та її місця в сучасних умовах господарювання. Розкрито основні організаційно-технологічні особливості основної діяльності лісогосподарських підприємств. Визначено проблеми відображення природоохоронних витрат в обліку операційної діяльності лісового господарства. Наведено характеристику витрат операційної діяльності (основного виробництва) лісового господарства для можливості виокремлення в них природоохоронних витрат, з метою відображення в бухгалтерському обліку та можливості аналізу ефективності їх використання. Здійснено характеристику статей калькуляції лісогосподарської продукції, для цілей виокремлення в них поточних природоохоронних витрат. Запропоновано склад поточних природоохоронних витрат операційної діяльності лісового господарства. За результатами дослідження надано практичні рекомендації з обліку природоохоронних витрат у лісовому господарстві.

M. Tanasiieva

ACCOUNTING FOR ENVIRONMENTAL COSTS IN OPERATING ACTIVITIES FORESTRY

Summary

The questions for the study of the economic substance of forestry operations and its place in the contemporary economy. The basic organizational and technological features of main forestry companies. The problems reflect environmental costs in the operating account of Forestry. The characteristic operating costs (primary production) forest for the possibility of isolating them environmental costs to reflect the accounting analysis capabilities and effectiveness of their use. Done characteristic items costing forest products, for the purpose of isolating them in ongoing environmental costs. A composition of current operating costs of protected forest. The study provided practical guidance on accounting for environmental costs in forestry.

№ 24 2015, стор. 105 - 114

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 517

Відомості про авторів

М. М. Танасієва

здобувач, асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

M. Tanasiieva

assistant of accounting, analysis and audit Chernivtsi National University named after Yury Fed'kovich, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Танасієва М. М. Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 105–114.

Tanasiieva, M. (2015), “Accounting for environmental costs in operating activities forestry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 105–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.