EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
Н. В. Серьогіна

Назад

УДК: 332.1:711

Н. В. Серьогіна

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Розглянуто стан автошляхів України та проблеми фінансування дорожнього господарства. Проаналізовано фактичне фінансування програми розвитку автомобільних доріг у порівнянні із плановими показниками. Розглянуто надходження до бюджету, що формують дорожні фонди, та причини невідповідного росту цих надходжень. Зазначено перспективи потреби у платних дорогах та умови, здатні привернути увагу іноземних інвесторів. Визначено, що перспективним джерелом фінансування може бути державно-приватне партнерство, а оптимальними об'єктами для державно-приватного партнерства являються дороги, які є міжнародними транспортними коридорами.

N. Serohina

FINANCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF THE REGIONAL ROAD SECTOR

Summary

Reviewed the state of roads in Ukraine and the problems of financing the road sector. Analyzed the actual financing of the program of development of highways in comparison with the planned figures. Reviewed the budget receipts that form the road funds, and the reasons for inadequate growth of these budget receipts. Defined the prospects of the need for toll roads and conditions that can attract the attention of foreign investors. It was reveal that a promising source of financing can be public-private partnerships and the optimal targets for public-private partnerships considered the roads that are international transport corridors.

№ 24 2015, стор. 115 - 120

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 466

Відомості про авторів

Н. В. Серьогіна

старший викладач кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

N. Serohina

Senior lecturer in business economics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Як цитувати статтю

Серьогіна Н. В. Фінансові аспекти розвитку державно-приватного партнерства у будівництві та реконструкції регіонального дорожнього господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 115–120.

Serohina, N. (2015), “Financial aspects of the development of public-private partnerships in the construction and reconstruction of the regional road sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 115–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.