EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕСНО-АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Л. Ю. Холявка

Назад

УДК: 658:330.341.1

Л. Ю. Холявка

ПРОЦЕСНО-АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті викладено результати досліджень у сфері використання інтелектуального потенціалу підприємства. Проведено аналіз існуючих напрацювань щодо використання даного потенціалу і виявлено необхідність виділення інтегруючої складової, у якості якої запропоновано розглядати інтелектуальну взаємодію управлінців. Аргументовано практичну важливість даної взаємодії за результатами експертного дослідження використання інтелектуального потенціалу вітчизняними машинобудівними підприємствами. Запропоновано процесно-аналітичну модель удосконалення використання інтелектуального потенціалу підприємства на засадах ідентифікації та оцінювання впливу параметрів інтелектуальної взаємодії управлінців на його показники та її регулювання за пріоритетним параметром. Розкрито послідовність проектування і застосування цієї моделі, а також сутність її складових. Доведено практичну придатність описаної моделі на прикладі її застосування на одному з вітчизняних машинобудівних підприємств.

L. Kholiavka

THE PROCESSING ANALYTIC MODEL OF PERFECTING USE OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

The research results in the sphere of intellectual potential use are presented in the following article. It has been analysed the existing works as for this potential and it has been discovered the necessities of the separation of this component — the intellectual manager's interaction. The practical importance of this interaction was argued using the results of research of the intellectual potential of the local machinery construction enterprises. The processing analytic model of perfecting use of intellectual potential of the enterprise was presented on the identification principles and valuation of the influence parameters of the intellectual manager's interaction and its regulation for the priority parameter. It was discovered the projecting sequence and the use of the given model like the meaning of its components. The practical usefulness of the following model was proved on the example of its use on the local machinery construction enterprises.

№ 24 2015, стор. 134 - 138

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 171

Відомості про авторів

Л. Ю. Холявка

асистент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Kholiavka

assistant of Department of Ecological Policy and Management of Environmental Activities, Lviv Polytechnic National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.