EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЮ СФЕРОЮ)
В. Д. Долот

Назад

УДК: 351.77

В. Д. Долот

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЮ СФЕРОЮ)

Анотація

У статті з погляду науки державного управління розглядаються проблемні питання економіки охорони здоров'я. Основна увага приділена висвітленню економічних відносин у здоровоохоронній сфері. Акцентується увага на характеристиці медичної послуги як блага, що надається у формі діяльності та існує тільки в момент його отримання. Наголошується на тому, що джерелами розвитку соціально-економічних відносин охорони здоров'я є позитивні зміни, які обумовлюють покращення здоров'я населення і реалізуються через адекватні нормативно-правові, організаційні, фінансово-економічні, технологічні та управлінські механізми взаємодії суб'єктів взаємовідносин, включаючи координуючі та регулюючі функції держави.

V. Dolot

ECONOMIC RELATIONS HEALTH AS MACROECONOMIC CORPORATION (THE ISSUE OF GOVERNANCE OF HEALTH)

Summary

In the article considered problematic issues Health Economics in terms of science governance. It paid of economic Relations. It focuses on the characteristics of medical services as a benefit for provided in the form of activity and exists only in time of receipt. It accents that the sources of social and economic relations Health there are positive changes that lead to better health and implemented through adequate legal, organizational, financial, economic, technological and managerial mechanisms which relationships between subjects which include coordinating and regulatory functions of the state.

№ 24 2015, стор. 142 - 144

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 479

Відомості про авторів

В. Д. Долот

к. н. з держ. упр., кафедра управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Dolot

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Долот В. Д. Економічні відносини охорони здоров'я як макроекономічна корпорація (до проблеми державного управління здоровоохоронною сферою). Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 142–144.

Dolot, V. (2015), “Economic relations health as macroeconomic corporation (the issue of governance of health)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 142–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.