EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
О. М. Відлер

Назад

УДК: 351.86

О. М. Відлер

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Анотація

У статті проведено порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів у сфері міграційної політики щодо забезпечення дотримання прав людини. Розкрито основний зміст міжнародних договорів у сфері міграційної політики із дотримання прав людини. З'ясовано, що перша універсальна заявка про право на свободу пересування міститься у Загальній декларації прав людини. Встановлено, що нелегальна міграція стала соціальним явищем, що вийшла за межі окремих держав і перетворилась на міжнародну проблему. Зазначено, що попри зміст основних універсальних міжнародних договорів про базисні права і свободи людини, значну роль у питаннях міграції відіграють регіональні договори держав з цих питань, зокрема укладені в рамках Ради Європи. Доведено, що реформування системи системи державного управління мігаційними процесами та створення ефективного механізму протидії нелегальній міграції, які закладені в Стратегії національної безпеки України, спрямовані на забезпечення прав і свобод громадян, ефективний контроль за міграційними процесами, боротьбу з нелегальною міграцією.

O. Wydler

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL TREATIES IN THE SPHERE OF MIGRATION POLICY TO ENSURE RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

Summary

In the article the comparative legal analysis of international treaties in the sphere of migration policy on the enforcement of human rights. Revealed the main content of international treaties in the field of migration policies on human rights. It was found that the first universal application of the right to freedom of movement contained in the universal Declaration of human rights. It is established that illegal migration has become a social phenomenon that went beyond the boundaries of individual States and has become an international problem. It is noted that despite the content of the main universal international treaties on basic rights and freedoms, a significant role in migration is played by the regional contracts of the States on these issues, including prisoners in the framework of the Council of Europe. It is proved that the reform of the public administration system mgazine processes and creating an effective mechanism for combating illegal migration are inherent in the national security Strategy of Ukraine aimed at ensuring the rights and freedoms of citizens, the effective control over migration processes, combat irregular migration.

№ 24 2015, стор. 154 - 158

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 462

Відомості про авторів

О. М. Відлер

аспірант, Академія муніципального управління

O. Wydler

PhD student of Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Відлер О. М. Порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів у сфері міграційної політики щодо забезпечення дотримання прав людини. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 154–158.

Wydler, O. (2015), “Comparative legal analysis of international treaties in the sphere of migration policy to ensure respect for human rights”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 154–158.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.