EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНЕ КОРПОРАТИВНЕ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ
І. П. Гайдуцький

Назад

УДК: 339.727

І. П. Гайдуцький

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНЕ КОРПОРАТИВНЕ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито обмеженість інвестиційних можливостей міжнародних екологічних структур та великий інвестиційний потенціал ТНК для інвестування сталого низьковуглецевого розвитку з використанням картельних угод, державно-приватних партнерств та інших форм і механізмів. Обгрунтовано, що обмежені можливості екологічних структур зумовлені відсутністю системних механізмів формування їх фінансових ресурсів та незкоординованість їх діяльності. Доведено, що низький рівень залучення до інвестування сталого низьковуглецевого розвитку ТНК, які володіють великими обсягами капіталу, зумовлений відсутністю ефективної і єдиної в глобальному масштабі системи регулювання та мотивації залучення коштів ТНК в цю сферу шляхом впровадження глобальних інвестиційних режимів.

I. Gaidutskiy

TRANSNATIONAL CORPORATE INVESTMENT IN SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

Summary

The article deals with the the problem of limited investment opportunities that international environmental institutions have and covers the large investment potential for investment that have TNC and that can be invested into sustainable low-carbon development using cartel agreements, public-private partnerships and other forms and mechanisms. The article justifies that the financial capacity of environmental agencies is limited due to lack of systematic mechanisms of formation of financial resources and disorientation of their activities. The author proves that the low level of investments in sustainable low-carbon development from multinationals that own large amounts of capital, is due to the lack of effective and united global system of regulation and motivation of TNCs to raise funds in this area by implementing global investment regimes.

№ 1 2016, стор. 5 - 8

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 656

Відомості про авторів

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ, НТУУ "КПІ"

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Гайдуцький І. П. Транснаціональне корпоративне інвестування сталого низьковуглецевого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 5–8.

Gaidutskiy, I. (2016), “Transnational corporate investment in sustainable low-carbon development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 5–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.