EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. І. Лихолет

Назад

УДК: 658.589

С. І. Лихолет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Ефективна реалізація функцій управління промисловим підприємством досягається точним вимірюванням процесу та його оцінкою. В статті запропоновано систему показників комплексної оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств.
Запропоновані показники надають об'єктивну оцінку процесу інноваційної діяльності та ефективності його стимулювання. Показники згруповано за п'ятьма наступними блоками: ефективність роботи національних дослідників; патентна продуктивність; патентоємність національного господарства; інноваційна активність; державна підтримка інноваційної діяльності.
Розроблено систему показників комплексної оцінки апробовану на основі статистичних даних щодо економічного стимулювання промислових підприємств України у 2005—2014 роках.
Практичне використання методичних положень щодо комплексної оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств дозволяє формувати управлінські рішення в інноваційній сфері, виходячи з задач забезпечення інтенсивного розвитку підприємства.

S. Lykholet

NEW APPROACHES TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ECONOMIC STIMULATION FOR INNOVATION ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The effective management functions of industrial enterprise can be achieved with accurate measurement of the process and its evaluation. The system of indicators for complex evaluating the economic stimulation effectiveness of innovation activities is proposed.
The proposed indicators provide an objective assessment of the innovation activities and effectiveness of its stimulation. The indicators are grouped into five blocks as the following: the effectiveness of national researchers; patent performance; patent quantity in national economy; innovative activity; state support for innovations.
The system of indicators for complex evaluating the economic stimulation effectiveness approved on the basis of statistical data on economic stimulation for industrial enterprises in Ukraine in 2005—2014, respectively.
Practical usage of methodological aspects for complex evaluating the economic stimulation effectiveness for industry allows providing effective management decisions in the sphere of innovations based on tasks of intensifying enterprise development.

№ 1 2016, стор. 9 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 648

Відомості про авторів

С. І. Лихолет

к. е. н., старший викладач, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

S. Lykholet

Ph.D. in Economics, Senior lecturer, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

Як цитувати статтю

Лихолет С. І. Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 9–14.

Lykholet, S. (2016), “New approaches to assessment of efficiency of economic stimulation for innovation activities of industrial enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 9–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.