EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЯ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ
Є. А. Ревтюк

Назад

УДК: 331.522

Є. А. Ревтюк

МОТИВАЦІЯ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Анотація

У роботі розглянуто особливості процесів мотивування окремих носіїв людського капіталу та їх груп. У рамках концепції управління людським капіталом запропоновано розглядати мотивування як процес збільшення продуктивної та зменшення деструктивної та фіктивної складових людського капіталу підприємства. Розглянуто екзогенний та ендогенний випадки впливу процесів мотивування на людський капітал підприємства. Класифіковано процеси мотивації та демотивації, які впливають на трансформацію продуктивної, фіктивної та деструктивної складових людського капіталу. В якості основних напрямів підвищення ефективності використання людського капіталу підприємства запропоновано розглядати мотивацію високопродуктивних носіїв людського капіталу, мотивацію інтелектуальної діяльності, мотивацію за результатами, мотивацію творчості та використання елементів інтелектуального лідерства. На основі проведеного аналізу запропоновано управлінські механізми підвищення ефективності системи мотивації носіїв людського капіталу підприємства.

Y. Revtjuk

MOTIVATION THROUGH THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Summary

The article considers the motivation of individual and collective human capital subjects. The concept of human capital management treats motivation as a process of increasing productivity and reducing destructive and fictitious components of human capital of the company. Exogenous and endogenous cases of human capital motivation are being considered. Motivation and demotivation processes that affect the transformation of productive, fictitious and destructive components of human capital are grouped. The potential for more efficient use of human capital of the company includes motivation of highly productive subject of human capital, motivation of intellectual activity, motivation by results, motivation of creativity and use of the intellectual leadership. The analysis proposes specific administrative arrangements for increased efficiency of motivation system of human capital subjects of the company.

№ 1 2016, стор. 25 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 774

Відомості про авторів

Є. А. Ревтюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківьский національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Y. Revtjuk

PhD in Economics, assistant professor, Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gaz, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Ревтюк Є. А. Мотивація в умовах застосування концепції управління людським капіталом. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 25–29.

Revtjuk, Y. (2016), “Motivation through the concept of human capital management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 25–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.