EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІЄРАРХІЯ РІВНІВ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕІНЖИНІРИНГУ НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Дідух

Назад

УДК: 005.722:[621:658]

В. В. Дідух

ІЄРАРХІЯ РІВНІВ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕІНЖИНІРИНГУ НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Проаналізовано зв'язок між рівнями, процедурами та результатами при запроваджені реінжинірингу, досліджено бізнес-процеси за класифікаційною ознакою за різновидами виробничо-комерційної діяльності. Запропонована ієрархія рівнів бізнес-процесів управління при реінжинірингу, що на відміну від існуючих, доповнена бізнес-процесами, які визначено за класифікаційною ознакою, що надасть можливість управляти, здійснювати діагностику та оцінювати функції і процедури бізнес-процесів та їх взаємозв'язок, з метою виявлення проблемних сфер у взаємопов'язаних процесів спільного спрямування в контексті цілей розвитку підприємства: операційних бізнес-процесів, бізнес-процесів управління та бізнес-процесів забезпечення. Надано авторське визначення категорії "реінжиніринг бізнес-процесів управління".

V. Didukh

THE HIERARCHY LEVELS OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING MANAGEMENT AT THE EXAMPLE OF ENGINEERING ENTERPRISES

Summary

Analyzed the relationship between levels, procedures and results in the implementation of reengineering business processes studied by the classifications for the production kinds of activities. The proposed hierarchy levels of business process reengineering in management, in contrast to the existing amended business processes that are defined by the classification features that provide the ability to manage, implement and evaluate diagnostic functions and procedures of business processes and their relationship, in order to identify problem areas in the joint direction of interrelated processes within the context of enterprise development objectives: operational business processes, business process management and business process software. Courtesy of the author's definition of the "reengineering of business processes management".

№ 1 2016, стор. 37 - 40

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 681

Відомості про авторів

В. В. Дідух

аспірант кафедри міжнародної економіки ФММ, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

V. Didukh

Postgraduate, Department of international economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Дідух В. В. Ієрархія рівнів бізнес-процесів управління при реінжинірингу на прикладі машинобудівних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 37–40.

Didukh, V. (2016), “The hierarchy levels of business process reengineering management at the example of engineering enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 37–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.