EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОЖЛИВІСТЬ КРИЗ І НЕОБХІДНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. Р. Сергєєва

Назад

УДК: 65.012.23

О. Р. Сергєєва

МОЖЛИВІСТЬ КРИЗ І НЕОБХІДНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглядається необхідність антикризового управління в сучасних умовах господарювання, наводяться основні заходи необхідні для подолання кризової ситуації на підприємствах. Досліджено сучасний стан підприємств України, визначено можливість криз та необхідність антикризового управління на підприємствах. Визначено, що багато підприємств України перебувають в кризовому або передкризовому стані. Тому система антикризового управління передбачає їх фінансово-виробниче оздоровлення і розвиток в оптимальному режимі. Крім того, навіть при усталеному функціонуванні економіки підприємства повинні вживати заходи, спрямовані на запобігання різкому погіршенню економічних показників діяльності. Зазначено, що антикризове управління необхідно розглядати незалежно від величини підприємств та галузевої належності, оскільки для такого управління є загальні базові чинники, які можна застосовувати в усіх випадках.

O. Sergeeva

CRISIS POSSIBILITY AND THE CRISIS MANAGEMENT NECESSITY IN DOMESTIC ENTERPRISES

Summary

It is examined the crisis management necessity in the current economic conditions, the main measures needed to overcome the crisis in the enterprises are given in the article. It is investigated the modern state of Ukrainian enterprises, the crisis possibility and the crisis management necessity in the enterprises are detected. It is determined that many enterprises in Ukraine are in crisis or pre-crisis condition. Therefore, the crisis management system provides their financial and production improvement and development optimally. Furthermore, even in the steady functioning of the economy the enterprises should take measures to prevent the sharp deterioration of the economic indexes. It is indicated that crisis management should be considered regardless of the enterprises size, the business and industry sector, because there are the basic factors of the general management that can be applied in all cases.

№ 1 2016, стор. 70 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

О. Р. Сергєєва

к. держ. упр., доцент кафедри "Товарознавство і торговельне підприємництво", Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

O. Sergeeva

PhD in Public Administration., Associate Professor of Department of commodity research and commercial business Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Сергєєва О. Р. Можливість криз і необхідність антикризового управління на вітчизняних підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 70–73.

Sergeeva, O. (2016), “Crisis possibility and the crisis management necessity in domestic enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 70–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.