EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ З ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
О. М. Відлер

Назад

УДК: 351.86

О. М. Відлер

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ З ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано особливості організаційно-правових механізмів з протидії нелегальній міграції в Україні. Розкрито основний зміст міжнародних нормативно-правових актів спрямованих на координацію дій у сфері протидії нелегальній міграції. З'ясовано, що Україна за минуле десятиліття стала не тільки транзитною зоною на шляху міграційних потоків в напряму країн Західної Європи, але поступово перетворюється в країну тривалого перебування нелегальних мігрантів. Встановлено, що нелегальна міграція стала соціальним явищем, що вийшла за межі окремих держав і перетворилась на міжнародну проблему. Зазначено, що формування національної системи протидії нелегальній міграції проходить складний процес гармонізації з міжнародно-правовими та загальноєвропейськими стандартами у сфері протидії нелегальній міграції, боротьби з організованою злочинністю та захисту основних прав нелегальних мігрантів та біженців. Доведено, що нелегальна міграція в Україні є гострою проблемою, що впливає на стан правопорядку, економічну ситуацію, і на міжнародний імідж не тільки нашої держави, а й багатьох інших.

O. Wydler

FEATURES OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS FOR COMBATING ILLEGAL MIGRATION IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the peculiarities of the organizational-legal mechanisms for combating illegal migration in Ukraine. Revealed the main content of the international legal acts directed on coordination of actions in the sphere of combating illegal migration. Clarified that Ukraine over the past decade has become not only a transit area on the way of migration flows towards Western European countries, but is gradually becoming a country for a long period of stay of illegal migrants. It is established that illegal migration has become a social phenomenon that went beyond the boundaries of individual States and has become an international problem. It is noted that the formation of the national system of combating illegal migration is a complex process of harmonization with international legal and European standards in the sphere of combating illegal migration, fighting organized crime and protection of the fundamental rights of irregular migrants and refugees. It is proved that illegal migration in Ukraine is an acute problem affecting law and order, economic situation and international image, not only our country but many others.

№ 1 2016, стор. 77 - 81

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 600

Відомості про авторів

О. М. Відлер

аспірант, Академія муніципального управління

O. Wydler

PhD student of Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Відлер О. М. Особливості організаційно-правових механізмів з протидії нелегальній міграції в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 77–81.

Wydler, O. (2016), “Features of organizational and legal mechanisms for combating illegal migration in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 77–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.