EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ
О. В. Ольшанська

Назад

УДК: 338.2

О. В. Ольшанська

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Анотація

У статті розглядається методологічна проблема визначення, аналізу та класифікації чинників, які впливають на формування інвестиційного потенціалу домогосподарств. Виявлено, що виокремити та чітко визначити вплив тих чи інших чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств надто складно, оскільки більшість з них тісно взаємопов'язані між собою. Крім того, дія багатьох з них є розбіжною в різних країнах світу та залежить від рівня розвитку ринкової економічної системи. Доведено, що для регулювання ощадних процесів в економіці, в тому числі стимулювання населення до формування інвестиційного потенціалу економіки держави, необхідно проводити емпіричні дослідження чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств та особливостей їх впливу на кожному етапі розвитку економічної системи.

O. Olshanska

METHODOLOGICAL PRINCIPLES DETERMINING FACTORS THAT FORMING THE INVESTMENT POTENTIAL HOUSEHOLDS

Summary

In the article considered the methodological problem definition, analysis and classification factors that influence the formation of the investment potential households. Revealed that distinguish and define the impact of certain factors in the formation of investment potential households too difficult because most of them are closely interrelated. In addition, the effect of many of them is divergent in different countries and depends on the level of market economic system. Proved that for regulation of savings in the economy, including stimulating the population to the formation the investment potential of the state economy, it is necessary to conducting empirical research factors in the formation of investment potential of households and characteristics of their impact on each stage of the economic system.

№ 2 2016, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 245

Відомості про авторів

О. В. Ольшанська

д. е. н., професор, завідувач кафедри регіональної економіки і туризму, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

O. Olshanska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Chair of Regional Economy and Tourism, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Ольшанська О. В. Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 5–9.

Olshanska, O. (2016), “Methodological principles determining factors that forming the investment potential households”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.