EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ
Є. Є. Дмитрієв

Назад

УДК: 339.97

Є. Є. Дмитрієв

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

Анотація

У статті розглядається методичний підхід до оцінки рівня фінансової стабільності Республіки Казахстан. Зазначається, що поняття фінансова стабільність має різноманітні тлумачення, що зводиться до того, що фінансова стабільність розуміється як відсутність негативних впливів на економічну систему. Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня фінансової стабільності, що передбачає відповідність моделі критеріям наукового пізнання таким, як транспарентність, фальсифікованість та репрезентативність. Методичний підхід передбачає формування системи показників, що відображають стан та динаміку фінансової стабільності Республіки Казахстан, з урахуванням залежності економіки країни від зовнішніх ринків, формування статистичної інформаційної бази дослідження, надалі відбувається процес диверсифікації показників, в залежності від їх впливу на рівень фінансової стабільності і побудова інтегрального показника. Виявлено існування негативної динаміки фінансової стабільності економіки Республіки Казахстан, що пояснюється існуванням значних зовнішніх ризиків таких, як зниження цін на енергоносії та економічні проблеми в торгівельних країнах-партнерах. Зроблено висновок про необхідність заходів, щодо забезпечення фінансової стабільності казахстанської економіки в умовах волатильності товарних ринків.

Ye Dmytriiev

THE METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF KAZAKHSTAN'S FINANCIAL STABILITY LEVEL IN CONDITIONS OF GLOBAL COMMODITY MARKETS VOLATILITY

Summary

In article methodical approach to an assessment financial stability level of the Republic of Kazakhstan was considered. It is noted that the concept of financial stability has various interpretations, which boils down to financial stability as the absence of negative impacts on the economic system. Methodical approach to an assessment of financial stability level which provides compliance of the model to criteria of scientific knowledge, such as transparency, falsifiability and representativeness is offered. Methodical approach assumes formation of system of indicators reflecting a state and dynamics of financial stability of the Republic of Kazakhstan taking into account dependence of national economy on foreign markets, formation of statistical information base of research, further there is a process of diversification of indicators, depending on their influence on the level of financial stability and creation of an integrated indicator. Existence of the negative dynamics of the Republic of Kazakhstan economy's financial stability is revealed, which is explained by existence of considerable external risks, such as reduction of prices of energy carriers and economic problems in the trade partner countries. The conclusion is drawn on need of actions for ensuring financial stability of the Kazakhstan economy in the conditions of volatility of the commodity markets.

№ 2 2016, стор. 10 - 13

Кількість переглядів: 383

Відомості про авторів

Є. Є. Дмитрієв

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Українська академія банківської справи, м. Суми

Ye Dmytriiev

Ph.D. in Economics, Associate Professor at the Department of international economics, Ukrainian Academy of Banking, Sumy

Як цитувати статтю

Дмитрієв Є. Є. Методичний підхід до оцінки рівня фінансової стабільності республіки казахстан в умовах волатильності світових товарних ринків . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 10–13.

Dmytriiev, Ye (2016), “The methodical approach to the assessment of kazakhstan's financial stability level in conditions of global commodity markets volatility”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 10–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.