EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ КАРТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ ПОПИТУ
Р. В. Шамрін

Назад

УДК: 330.4:519.863:336.717.1-047.44

Р. В. Шамрін

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ КАРТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ ПОПИТУ

Анотація

З метою врахування впливу чинників макрооточення на значення попиту на карткові послуги у статті розглядаються методичні підходи до оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків, що засновані на використанні нейронних мереж, на входи даної моделі подаються не тільки елементи економіко-математичної моделі, а й значення доходу комерційного банку від використання системи безготівкових карткових розрахунків та значення попиту на БПК дебетової і кредитної схеми обслуговування. Дана модель дозволить визначити елемент діяльності комерційного банку, який досить сильно підпадає під вплив макрооточення.
Для зниження рівня інформаційної невизначеності при прийнятті рішень щодо діяльності комерційного банку на ринку карткових платіжних інструментів у статті обгрунтовано доцільність застосування ситуаційного підходу до управління попитом на карткові послуги.

R. Shamrin

SIMULATION MODELING OF ECONOMIC SYSTEMS: SOFTWARE TOOLS AND AREAS OF IMPROVEMENT

Summary

The article considers methodical approaches to evaluating the effectiveness of cashless card payments in order to take into account influencing macro factors. These methodical approaches are based on the use of neural networks; to the inputs of the model serves not only elements of economic and mathematical models, but the value of income of commercial bank from the use of cashless card payments and values of demand BOD debit and credit scheme of service. This model will determine the element of the commercial bank, which is pretty much influenced by macro.
To lower information uncertainty in decision making on the commercial bank market card payment instruments in the article the feasibility of situational approach to management of demand for card services is justified.

№ 2 2016, стор. 14 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 487

Відомості про авторів

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Шамрін Р. В. Оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків із застосуванням нейромережевої моделі попиту. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 14–17.

Shamrin, R. (2016), “Simulation modeling of economic systems: software tools and areas of improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.