EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ
О. Л. Фещенко, Н. В. Каменева

Назад

УДК: 338.2:658.2:669.0

О. Л. Фещенко, Н. В. Каменева

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ

Анотація

У статті виявлено вплив підприємств металургійної промисловості на навколишнє природне середовище в Україні. Доведено, що найбільшу гостроту екологічні проблеми урбанізованих територій набувають у межах міських агломерацій, що формуються на базі великих промислових комплексів, а саме, підприємств гірничо-металургійного сектору.
Відзначено, що металургійні підприємства є одним з основних джерел загроз екологічній безпеці. Досліджено залежність ступеня забруднення навколишнього середовища викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря, скидами забруднених стічних вод у природні водні об'єкти, забруднення грунтів та накопичення небезпечних твердих відходів від діяльності металургійних підприємств.
Визначено, що оцінка впливу металургійної промисловості на екологічне становище в Україні є перспективним напрямом подальших досліджень щодо оптимізації рівня екологічної безпеки металургійних підприємств.

O. Feshhenko, N. Kamenevа

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE ACTIVITIES OF METALLURGICAL ENTERPRISES ON THE ENVIRONMENT IN UKRAINE"

Summary

The paper analyzes the influence of the Ukrainian enterprises of metallurgical industry on the environment. It was demonstrated that the most severe environmental issues characteristic for urbanized territories arise in urban agglomerations formed on the basis of large industrial complexes, in particular, those belonging to mining and metallurgy sector.
Metallurgical enterprises are among the most important sources of environmental threats. The dependency of the degree of pollution of air, natural water systems, and ground as well as the scale of hazardous solid waste accumulation upon the activities of metallurgical enterprises was analyzed.
It was found that the assessment of the impact of metallurgical industry on the environmental situation in Ukraine is an important future area of further research related to the problems of optimization of the environmental and economic safety of metallurgical enterprises.

№ 2 2016, стор. 28 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

О. Л. Фещенко

к. е. н., доцент, заступник директора — декан факультету Інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Св. Великої княгині Ольги ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

O. Feshhenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor. Dean of the Faculty of St. Grand Duchess Olga International Economics and Finance Institute at Private JSC "Higher educational establishment "Interregional Academy of Personnel Management"


Н. В. Каменева

здобувач, Міжрегіональної Академії управління персоналом

N. Kamenevа

Applicant at Private JSC "Higher educational establishment "Interregional Academy of Personnel Management"

Як цитувати статтю

Фещенко О. Л., Каменева Н. В. Оцінка впливу діяльності металургійних підприємств на навколишнє природне середовище України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 28–32.

Feshhenko, O. and Kamenevа, N. (2016), “Assessment of the impact of the activities of metallurgical enterprises on the environment in Ukraine"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 28–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.