EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ПРАКТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
А. О. Татарульєва

Назад

УДК: 330.3

А. О. Татарульєва

РОЗРОБКА ПРАКТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Запропоновано підхід до комплексного оцінювання інвестиційно-інноваційної активності промислового підприємства, що включає такі етапи, як: дослідження обсягу, структури та складу інвестицій в динаміці, оцінка рівня фінансування та спрямованості інвестицій, оцінка ефективності капітальних інвестицій.
Розроблено організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення прямих іноземних інвестицій в технічне забезпечення металургійної галузі України.
Розраховано багатофакторні моделі залежності обсягу виробництва від інвестицій в основний капітал металургійних підприємств. Моделі мають суттєве практичне значення для підвищення ефективності менеджменту інвестиційної діяльності підприємств металургійної галузі.
Запропоновано заходи з формування ефективної системи державного регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у технічне забезпечення металургійної галузі.

A. Tatarulyeva

DEVELOPMENT OF PRACTICAL INSTRUMENTS FOR INVESTMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT CONTROL OF UKRAINIAN METALLURGICAL INDUSTRY IN THE CONTEXT OF PUBLIC POLICY

Summary

The approach to investment and innovative activity evaluation of industrial enterprise is proposed. It consists of such steps as research volume, structure and ratio of investment dynamics, assessment of the level of funding and direction of investments, capital investments efficiency assessment.
Organizational-economic mechanism of state regulation of foreign direct investment in the logistics of metallurgical industry of Ukraine is worked out.
Multifactor models, economic capacity of which depends on fixed investment into metallurgical enterprises, were calculated. The models are of essential practical importance for improving the investment metallurgical industry management.
The steps to establish an effective system of state regulation of foreign direct investment in the steel logistics industry are proposed.

№ 2 2016, стор. 47 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 498

Відомості про авторів

А. О. Татарульєва

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

A. Tatarulyeva

External Doctoral Candidate Management and Administration Department, SHEE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Татарульєва А. О. Розробка практичних інструментів регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку металургійної галузі України в контексті державної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 47–51.

Tatarulyeva, A. (2016), “Development of practical instruments for investment and innovation development control of ukrainian metallurgical industry in the context of public policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 47–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.