EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ҐЕНЕЗА ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА
І. М. Грищенко

Назад

УДК: 351

І. М. Грищенко

ҐЕНЕЗА ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА

Анотація

У статті наведено основи теорії соціального научання (Social learning theory), які можуть бути застосовані до формування лідерства в системі місцевого самоврядування. З'ясовано, що основні елементи лідерства: лідер, група та ситуація в даній теорії розглядаються як сукупність елементів, які за рахунок взаємодії створюють умови середовища, формують поведінку лідера та групи.
Розглянуто ситуаційну модель організаційної поведінки, що базується на теорії соціального научання. З'ясовано, що для формування лідерства одного прямого научання не достатньо, потрібно також застосовувати вікарне научання і научання на основі самоконтролю, а також самоефективність.
Доведено чіткій взаємозв'язок між самоефективністю і трудовими показниками. Розглянуто, охарактеризовано та узагальнено принципи научання: покарання та підкріплення.

I. Gryshchenko

GENESIS THEORIES OF LEADERSHIP

Summary

In the article the basic theory of social learning, which can be applied to the formation of leadership in the local government system. It was found that the basic elements of leadership: the leader, the group and the situation in this theory treated as a combination of elements that create interaction due to environmental conditions, form and behavior of the leader of the group.
Considered situational models of organizational behavior, based on the theory of social learning. It was found that for forming the direct leadership of one learning not enough, you must also apply Auxiliary learning and learning based on self-control, and self-efficacy.
Proved a clear link between self-efficacy and labor indicators. We consider the principles described and summarized learning punishment and reinforcement.

№ 2 2016, стор. 56 - 59

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 574

Відомості про авторів

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Грищенко І. М. Ґенеза теорій лідерства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 56–59.

Gryshchenko, I. (2016), “Genesis theories of leadership”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 56–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.