EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ МЕДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (МАТЕРІАЛЬНІ, ТРУДОВІ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА ФІНАНСОВІ): ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЇХ СУТНОСТІ ТА ВАРТІСНОГО ВИМІРУ (ДО ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ)
В. Д. Долот

Назад

УДК: 351.77

В. Д. Долот

ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ МЕДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (МАТЕРІАЛЬНІ, ТРУДОВІ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА ФІНАНСОВІ): ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЇХ СУТНОСТІ ТА ВАРТІСНОГО ВИМІРУ (ДО ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ)

Анотація

Охорона здоров'я — надзвичайно ресурсовитратна галузь, яка поглинає багато матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, у раціональному використанні яких повинні бути зацікавлені всі суб'єкти економічних відносин. Саме медична організація володіє матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, які використовуються у процесі надання медичних послуг.
У статті охарактеризовані економічні ресурси медичної організації, зроблено висновок про доцільність розробки єдиної уніфікованої методики розрахунку вартості медичних послуг.

V. Dolot

ECONOMIC RESOURCES HEALTH ORGANIZATION (MATERIAL, LABOR, INTELLECTUAL AND FINANCIAL) THEORETICAL FOUNDATIONS THEIR ESSENCE AND VALUE TERMS (THE ISSUE OF PRICING AND DETERMINING THE COST OF HEALTH SERVICES)

Summary

Health — industry, which consumes a lot of resources. It absorbs a lot of material, financial, labor and other resources.All subjects of economic relations should be interested in the rational use of resources. Medical organization has material, labor and financial resources that are used in the provision of health services.
The article describes the economic resources of the medical organization. It determines the feasibility of developing a single harmonized methodology for calculating the cost of health services.

№ 2 2016, стор. 60 - 62

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

В. Д. Долот

к. держ. упр., кафедра управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Dolot

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Долот В. Д. Економічні ресурси медичної організації (матеріальні, трудові, інтелектуальні та фінансові): теоретичні засади їх сутності та вартісного виміру (до проблеми ціноутворення та визначення вартості медичних послуг). Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 60–62.

Dolot, V. (2016), “Economic resources health organization (material, labor, intellectual and financial) theoretical foundations their essence and value terms (the issue of pricing and determining the cost of health services)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 60–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.