EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
С. Ф. Марова, Ю. В. Бурих

Назад

УДК: 351.853

С. Ф. Марова, Ю. В. Бурих

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті проведено аналіз механізмів державного управління ефективністю функціонування еколого-економічних систем (ЕЕС). На підставі узагальнення літературних даних сформульовано основні завдання управління ЕЕС. Визначено принципи управління, проаналізовано недоліки. Проведено групування питань, які необхідно вирішити для підвищення ефективності функціонування ЕЕС, екологізації діяльності промислового сектору, підвищення рівня соціальної відповідальності господарюючих суб'єктів.

S. Marova, Y. Buryh

ANALYSIS OF MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEMS

Summary

The article analyzes the mechanisms of state functioning performance management of ecological-economic systems (EES). Based on the synthesis of published data main tasks of managing EES were formulated. Principles of management shortcomings analyzed. A grouping issues to be addressed to improve the functioning of the EES, greening the industrial sector, increased social responsibility of businesses.

№ 2 2016, стор. 63 - 67

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 497

Відомості про авторів

С. Ф. Марова

д. держ. упр., професор, зав. кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

S. Marova

D. P. A., Prof., head of the Department of environmental management, Donetsk State University of Management, Mariupol


Ю. В. Бурих

здобувач кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

Y. Buryh

Applicant at the Department of environmental management, Donetsk State University of Management, Mariupol

Як цитувати статтю

Марова С. Ф., Бурих Ю. В. Аналіз механізмів державного управління ефективністю функціонування еколого-економічних систем. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 63–67.

Marova, S. and Buryh, Y. (2016), “Analysis of mechanisms of state management efficiency of functioning of ecological-economic systems”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 63–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.