EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
М. В. Семененко

Назад

УДК: 351. 330.3

М. В. Семененко

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті підкреслено значення інновацій та інноваційної діяльності в умовах глобалізації як основоположної складової ефективного розвитку економіки та формування конкурентних переваг на зовнішніх ринках для України. Наведено визначення інновацій та інноваційної діяльності відповідно до чинного законодавства. Проаналізовано статистичні дані щодо наукоємності ВВП країни за останні десятиліття. Обгрунтовано необхідність дослідження та державного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю як комплексною системою. Проведено аналіз найбільших державних інвестиційних проектів України у 2016 році та вивчено аналітичні дані щодо загального обсягу та приросту іноземних інвестицій в економіку України за 2006—2015 роки. Визначено недоліки сучасної державної політики у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності та сформульовано пропозиції щодо її удосконалення з використанням світового досвіду щодо стратегічного державного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю.

M. Semenenko

IMPROVEMENT OF THE GOVERNMENT REGULATION OF INNOVATIONS AND INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

The value of the innovation as a fundamental component of effective economic development and creating competitive advantages in foreign markets for Ukraine in the context of globalization has been investigated in the article. This definition of the innovation accordance with applicable law has been reviewed. The statistics on knowledge intensity of GDP over the past decade has been analyzed as well. The necessity of public administration of innovation and investment activities as an integrated system has been improved. The major State investment projects in Ukraine in 2016 and analytical data on total growth and foreign investment in Ukraine in 2006—2015 have been analyzed also. The shortcomings of modern state policy in the field of innovation and investment have been detected and proposals on its improvement with the use of world experience in strategic government innovation and investment activities have been formulated.

№ 2 2016, стор. 81 - 84

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1211

Відомості про авторів

М. В. Семененко

аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

M. Semenenko

Postgraduate Student of Department of Management of National Economy and Economic Policy National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Семененко М. В. Напрями удосконалення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 81–84.

Semenenko, M. (2016), “Improvement of the government regulation of innovations and investment activity in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 81–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.