EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТУРИЗМІ
Н. В. Погуда, О. Г. Розметова

Назад

УДК: 330.322.3:379.85

Н. В. Погуда, О. Г. Розметова

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТУРИЗМІ

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі оцінки напрямів інвестиційного забезпечення в туризмі. У статті досліджується підходи до визначення "інвестиційного забезпечення" та його місця в інвестиційній діяльності країни. Обгрунтовується виділення основних напрямів інвестиційного забезпечення та доцільність комплексної оцінки всіх напрямів у туризмі. Визначено основні фактори, які негативно впливають як на інвестиції в цілому, так і на інвестиційне забезпечення в туризмі зокрема.

N. Pohuda, О. Rozmetova

FEATURES ESTIMATION OF INVESTMENT SUPPORT IN TOURISM

Summary

The article is sanctified to the issue of the day of estimation of directions of the investment providing in tourism. In the article investigated going near determination of the "investment providing" and his place in investment activity of country. The selection of basic directions of the investment providing and expediency of complex estimation of all directions are grounded in tourism. Basic factors, that negatively influence both on investments on the whole and on the investment providing in tourism in particular, are certain.

№ 3 2016, стор. 9 - 12

Кількість переглядів: 661

Відомості про авторів

Н. В. Погуда

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

N. Pohuda

candidate of economic sciences, associate professor of department tourism and hotel business, National University of Food Technologies


О. Г. Розметова

к. держ. упр., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

О. Rozmetova

candidate in state-owned management, associate professor of department tourism and hotel business, National University of Food Technologies

Як цитувати статтю

Погуда Н. В., Розметова О. Г. Особливості оцінки інвестиційного забезпечення в туризмі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 9–12.

Pohuda, N. and Rozmetova, О. (2016), “Features estimation of investment support in tourism”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 9–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.