EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИНАМІЧНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Р. В. Шамрін

Назад

УДК: 330.46:658.15

Р. В. Шамрін

СИСТЕМНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИНАМІЧНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті представлено системні властивості динамічного та економічного моделювання сучасного підприємства, які виявлено з урахуванням принципів і закономірностей систем, що розвиваються, а також на основі параметричних процесів розвитку і методів ефективності бізнес-процесів. Особливу увагу приділено фрактальній фінансової моделі вартості підприємства, яка включає комплекс структурних елементів: стейкхолдери, можливості організації, фінансові стратегії і процеси. Виявлення системних властивостей динамічного та економічного розвитку підприємства проведено з метою забезпечення фактичного функціонування організації через формування параметрів, в яких діяльність організації буде оптимальною, ліквідною, рентабельною, ефективною, економічно, структурно і організаційно надійною.

R. Shamrin

SYSTEM PROPERTIES OF DYNAMIC AND ECONOMIC MODELING OF AN ENTERPRISE

Summary

The article presents the system properties, and dynamic economic modeling of modern enterprises that identified with the principles and laws of developing systems, as well as on the basis of parametric processes and methods of efficiency of business processes. Particular attention is paid to the cost of the financial model of fractal organization, which includes a set of structural elements: stakeholders, the possibility of organizing, financing strategies and processes. Identification of system properties, and dynamic economic development of the organization carried out in order to ensure the actual functioning of the organization through the formation of the parameters in which the organization will be optimal, liquidity, profitability, efficient, cost, structurally and organizationally reliable.

№ 3 2016, стор. 23 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Шамрін Р. В. Системні властивості динамічного і економічного моделювання підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 23–25.

Shamrin, R. (2016), “System properties of dynamic and economic modeling of an enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 23–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.