EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ
С. А. Циганов, В. В. Апалькова

Назад

УДК: 339.72

С. А. Циганов, В. В. Апалькова

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Визначено основні тенденції у розвитку глобального ринку електронних платіжних послуг: формування нових елементів фінансової інфраструктури цифрової економіки, розширення асортименту інноваційних електронних продуктів та зростання рівня конкуренції за споживачів, ускладнення бізнес-моделей здійснення електронних послуг у глобальному просторовому вимірі. Доведено, що на змінну традиційних розрахункових послуг приходять електронні платіжні системі, що в умовах глобального ринку і реального часу дозволяють швидко та зручно надавати фінансові послуги із відповідним заощадженням коштів та надійною системою захисту комерційних інтересів споживачів. Обгрунтовано необхідність формування міжнародних електронних систем фінансових послуг з урахуванням чотирьох імперативів ефективності системи.

S. Tsyganov, V. Apalkova

THE STRUCTURAL CHANGES IN GLOBAL MARKET OF ELECTRONIC PAYMENT SERVICES

Summary

The global market for electronic payment services trend to involve the formation of new elements of financial infrastructure of digital economy, diversification of innovative electronic products, growth of demand and competition, as well as more complicated business models of rendering of electronic services in global society. The traditional settlement services are changing into electronic payment systems enabling to provide financial services quickly and easily in terms of real-time and global market saving money and reliably protecting the consumers' commercial interests. The four imperatives of effectiveness of international e-money systems were formed.

№ 3 2016, стор. 26 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 816

Відомості про авторів

С. А. Циганов

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів, Інститут міжнародних відносин Київського національного університет імені Тараса Шевченко, м. Київ

S. Tsyganov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of International Finance of Institute of International Relations, Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv


В. В. Апалькова

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

V. Apalkova

PhD Student, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Циганов С. А., Апалькова В. В. Структурні зміни на глобальному ринку електронних платіжних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 26–33.

Tsyganov, S. and Apalkova, V. (2016), “The structural changes in global market of electronic payment services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 26–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.