EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ: ЗМІСТ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
О. В. Золотарьова, С. О. Гура

Назад

УДК: 336.71

О. В. Золотарьова, С. О. Гура

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ: ЗМІСТ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто відомі підходи до визначення сутності конкурентоспроможності банку та надано авторське визначення. Запропоновано визначати конкурентоспроможність банку як відносний динамічний показник, що дозволяє оцінити співвідношення його якісних та вартісних характеристик у порівнянні з конкурентами та обчислити на цій основі інтегральний рівень конкурентоспроможності. Виділено параметри конкурентоспроможності та найбільш вагомі фактори, які справляють вирішальний вплив на ефективність роботи і конкурентоспроможність банку в умовах економічної нестабільності. Наведено головні проблеми, які породжують неконкурентоспроможність вітчизняних банків. Систематизовано методи оцінювання конкурентоспроможності банків та виділено найбільш перспективні з них. Конкретизовано елементи процесу оцінювання конкурентоспроможності банку.

O. Zolotaryova, S. Gura

COMPETITIVENESS OF THE BANK: CONTENT, FACTORS AND PERSPECTIVE EVALUATION METHODS

Summary

In the article known approaches to defining the essence of competitiveness bank considered and author's definition are provided. It is proposed to determine the competitiveness of the bank as a dynamic indicator to assess the value of its quality and cost characteristics compared to competitors and on this basis to calculate the integral of competitiveness. Competitiveness's parameters and the most important factors that have a decisive impact on the efficiency and competitiveness of the bank in terms of economic instability are highlighted. The main problems that give rise to lack of competitiveness of domestic banks are showed. Methods for evaluation the competitiveness of banks are systematized and the most promising of them are identified. Elements of process of competitiveness's evaluation methods are concretized.

№ 3 2016, стор. 34 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 966

Відомості про авторів

О. В. Золотарьова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

O. Zolotaryova

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and accounting, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk


С. О. Гура

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

S. Gura

master's degreet, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Як цитувати статтю

Золотарьова О. В., Гура С. О. Конкурентоспроможність банку: зміст, фактори впливу та перспективні методи оцінювання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 34–37.

Zolotaryova, O. and Gura, S. (2016), “Competitiveness of the bank: content, factors and perspective evaluation methods”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 34–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.