EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ
К. М. Дзюбак

Назад

УДК: 338:43

К. М. Дзюбак

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Анотація

Стаття присвячена визначенню концептуальних піхдодів управління процесом зростання вартості земельного капіталу. Досліджено фактори, які негативно впливають на ефективність використання сільськогосподарських угідь. Визначено пріоритетні детермінанти зростання вартості земельного капіталу. Запропоновано стратегічну концепцію підвищення вартості земельного капіталу за рахунок вдосконалення нормативної грошової оцінки орних земель та забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в грунті.

К. Dziubak

МANAGEMENT OF THE PROCESS OF INCREASE IN THE VALUE OF LAND CAPITAL

Summary

The article is devoted to defining conceptual approaches of process control rising in the value of the land capital. The factors investigated that negatively affect on efficiency use of agricultural land. The priority determinants of rising cost of the land capital defined in article. It is proposed strategic concept increase the value of the land capital at the expense of emprovement of normative pecuniary valuation of arable land and providing of self-supporting balance of humus in the soil.

№ 3 2016, стор. 49 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 857

Відомості про авторів

К. М. Дзюбак

аспірант, викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

К. Dziubak

PhD student, lecturer of the Chair of Management of land resources Petro Mohyla Black Sea State University

Як цитувати статтю

Дзюбак К. М. Управління процесом зростання вартості земельного капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 49–53.

Dziubak, К. (2016), “Мanagement of the process of increase in the value of land capital”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 49–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.