EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ
О. Б. Худик

Назад

УДК: 658.15:005.52

О. Б. Худик

МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Анотація

У статті розглянуто підходи до стратегічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства та виділення його основних видів. Досліджено сутність стратегічного фінансового аналізу як важливого виду стратегічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Доведено його необхідність в умовах високого рівня динамізму, невизначеності та ризику господарювання. На основі проведеного дослідження обгрунтовано мету та завдання стратегічного фінансового аналізу в системі фінансового менеджменту, що дозволяє вдосконалити його теоретичні засади. Узагальнено підходи до виділення об'єктів стратегічного фінансового аналізу. Встановлено, що об'єктом стратегічного фінансового аналізу виступає поточний і перспективний стан фінансового потенціалу підприємства як відкритої соціально-економічної системи. Уточнено сутність фінансового потенціалу, виходячи з потреб аналізу, та розкрито його характерні риси.

О. Khudyk

THE PLACE OF STRATEGIC FINANCIAL ANALYSIS IN THE SYSTEM OF STRATEGIC ANALYSIS

Summary

The article reviews approaches to the definition of strategic analysis of financial and economic activities of a company and the identification of its main forms. The essence of strategic financial analysis as an important form of strategic analysis of enterprises' business and financial activity is investigated. Its necessity is proved in modern conditions of a high level of dynamism, uncertainty and risk. Based on the research the purpose and objectives of strategic financial analysis are justified in the system of financial management, allowing improved its theoretical foundations. The approaches to the selection strategic financial analysis' objects are generalized. It was established that the object of strategic financial analysis is the current and future state of the financial potential of an enterprise as an open socio-economic system. The essence of financial potential is specified, based on the needs analysis, and its features are discussed.

№ 3 2016, стор. 54 - 59

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 834

Відомості про авторів

О. Б. Худик

аспірант кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

О. Khudyk

graduate student of the department of accounting, analysis and audit Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Худик О. Б. Місце стратегічного фінансового аналізу у системі стратегічного аналізу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 54–59.

Khudyk, О. (2016), “The place of strategic financial analysis in the system of strategic analysis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 54–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.