EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНУ ПОЛІТИКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ
Г. Б. Марушевський

Назад

УДК: 354.1:504.062:631.95

Г. Б. Марушевський

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНУ ПОЛІТИКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено практику інтеграції екологічної політики в спільну аграрну політику ЄС і здійснено аналіз нормативно-правових основ інтеграції екологічної політики в аграрну політику України. В Європейському Союзі реформування спільної аграрної політики супроводжується постійним зростанням уваги до питань безпеки харчових продуктів і збереження довкілля шляхом дотримання екологічних стандартів, збалансованого управління природними ресурсами та збалансованого розвитку сільських територій. В Україні стратегічні документи розвитку сільського господарства не повною мірою охоплюють сучасні тенденції інтеграції екологічної політики в аграрну політику та часто не враховують належним чином природоохоронні вимоги в процесі формування державної аграрної політики та стратегічного планування розвитку сільських територій. Інтеграція екологічної політики в аграрну політику є запорукою збалансованого розвитку сільського господарства в ЄС та Україні.

G. Marushevskyi

ENVIRONMENTAL POLICY INTEGRATION IN AGRICULTURAL POLICY IN EU AND UKRAINE

Summary

The article deals with the practice of environmental policy integration (EPI) in the EU Common Agricultural Policy (CAP) and the analysis of legal framework of EPI in the Ukraine's agrarian policy. In the EU, the CAP reform is accompanied by a permanent interest to food safety and environment issues through compliance with environmental standards, sustainable use of natural resources and sustainable rural development. In Ukraine, strategic documents on agricultural policy do not fully cover the current trend of environmental policy integration in agricultural policies and often do not properly take into account environmental requirements during formation of state agrarian policy and strategic planning of rural development. Environmental policy integration in agricultural policy is a key to sustainable development of agriculture in the EU and Ukraine.

№ 3 2016, стор. 79 - 83

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 757

Відомості про авторів

Г. Б. Марушевський

к. філос. н., старший викладач кафедри освіти дорослих, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

G. Marushevskyi

PhD in Philosophy, Senior Lecturer, Department of Adult Education, Institute of Retraining and Advanced Training, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

Як цитувати статтю

Марушевський Г. Б. Інтеграція екологічної політики в аграрну політику в єс та Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 79–83.

Marushevskyi, G. (2016), “Environmental policy integration in agricultural policy in eu and Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 79–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.