EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
К. В. Бисага

Назад

УДК: 343.37-048.66

К. В. Бисага

ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Анотація

Словацькій республіці з часу її вступу до Європейського Союзу у 2004 році вдалося успішно реалізувати багато важливих структурних реформ. Насамперед йдеться про реформу державних фінансів, зміну податкової системи, пенсійну реформу, зміни у соціальній політиці та ринку праці, освіті та охороні здоров'я. Останнім часом були прийняті законодавчі акти, якими Словаччина реагувала на потребу адаптації до європейських директив відповідних національних правових актів. Серед цих законів важливе місце займають нормативні документи, які унормовують словацьке законодавство у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зроблено аналіз регулювання та інституційного забезпечення протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. На прикладі досвіду Словацької республіки виділено законодавчі та нормативно-правові акти, що діють у цій сфері. Досліджено інституційне забезпечення протидії легалізації злочинних доходів. Правоохоронний тип підрозділу фінансової розвідки Словацької республіки дає змогу правоохоронним органам швидше реагувати на факти відмивання грошей та інших серйозних злочинів.

K. Bysaga

INSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS OF THE NATIONAL SYSTEM OF COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN SLOVAK REPUBLIC

Summary

Since accession of Slovak Republic to the European Union in 2004 it's successfully implement a number of important structural reforms. First of all, it is about the reform of public finances, a change in the tax system, pension reform, changes in social policy and the labor market, education and healthcare. In recent years legislative acts were adopted, which Slovakia responded to the need to implement the European directive into the national legal framework. Among these laws occupy an important place regulation that normalised Slovak legislation in the fight against the money laundering. The analysis of regulation and institutional support of counteraction of legalisation of proceeds obtained from crime were made. On the experience of Slovak Republic there are highlighted legislative and regulatory acts that are in force in this area. Institutional support for combating money laundering was studied. Law enforcement type of the FIU of Slovak Republic allows rapid response of law enforcement bodies for signs of money laundering and other serious crimes.

№ 3 2016, стор. 91 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 796

Відомості про авторів

К. В. Бисага

аспірант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

K. Bysaga

рostgraduate Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Бисага К. В. Правові та інституційні заходи протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у словацькій республіці. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 91–95.

Bysaga, K. (2016), “Institutional and legal basis of the national system of combating money laundering and terrorist financing in slovak republic”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 91–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.