EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ РЕГІОНУ
В. Ю. Сташенко

Назад

УДК: 353.2:332.33

В. Ю. Сташенко

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ РЕГІОНУ

Анотація

Однією з найбільш важливих і складних завдань, що виникли в процесі реформування земельних відносин, є створення ефективної системи управління земельними ресурсами, що базується на методології стратегічного управління. Особливої уваги потребують дослідження механізмів формування та реалізації стратегічного управління земельними ресурсами на регіональному рівні, що є важливою передумовою впровадження сталого збалансованого землегосподарювання.
У статті на підставі системного аналізу механізмів, інструментів та методів управління земельними ресурсами відповідно до положень концепції сталого розвитку запропоновано концептуальну модель механізмів забезпечення формування та реалізації стратегічного управління земельними ресурсами на регіональному рівні.
У статті розкрито сутність складових представленої концептуальної моделі, а саме: організаційно-правових, інституціональних, фінансово-економічних та інноваційних механізмів, визначено набори конкретних методів, інструментів та підходів у рамках визначених механізмів, необхідних для формування та реалізації стратегічного управління земельними ресурсами на регіональному рівні.

V. Stachenko

CONCEPTUAL MODEL OF THE MECHANISMS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION STRATEGIC LAND MANAGEMENT IN THE REGION

Summary

One of the most important and complex challenges that arise in the process of land reform is the creation of an effective land administration system based on the methodology of strategic management. Require special attention studies of the mechanisms of formation and implementation of the strategic management of land resources at the regional level, which is an important condition for the implementation of a balanced sustainable land management.
In the article on the basis of systematic analysis of the mechanisms, tools and land management practices in accordance with the concept of sustainable development of the conceptual model of mechanisms of formation and implementation of the strategic management of land resources at the regional level.
The article reveals the essence of the mechanisms provided by the components of the conceptual model, namely: organizational, legal, institutional, financial-economic and innovation. It defines a set of specific methods, tools and approaches within certain mechanisms necessary for the formation and implementation of the strategic management of land resources at the regional level.

№ 3 2016, стор. 96 - 100

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 892

Відомості про авторів

В. Ю. Сташенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Stachenko

graduate student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Сташенко В. Ю. Концептуальна модель механізмів забезпечення формування та реалізації стратегічного управління земельними ресурсами регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 96–100.

Stachenko, V. (2016), “Conceptual model of the mechanisms of formation and implementation strategic land management in the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 96–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.