EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛЯРИЗАЦІЯ Й НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ДОМІНУЮЧА ОЗНАКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

Назад

УДК: 339.98

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

ПОЛЯРИЗАЦІЯ Й НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ДОМІНУЮЧА ОЗНАКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглядаються прояви нерівномірності економічного розвитку з точки зору світ-системного аналізу з виокремленням особливостей центр-периферійного розшарування світової економіки. Проаналізовано модифікацію проявів нерівномірності економічного розвитку в глобальних масштабах, підкреслюючи роль демографічного й технологічного факторів у зменшенні існуючих асиметрій між країнами центру й периферії.

N. Reznikova, O. Ivashchenko

POLARIZATION AND VARIANCE OF ECONOMIC DEVELOPMENT: A DOMINANT FEATURE IN THE CURRENT PHASE OF GLOBALIZATION

Summary

Manifestations of variances in economic development from the perspective of global system analysis are discussed, with highlighting the peculiar features of "center — periphery" stratification of the global economy. Modifications in manifestations of variances in economic development at the global scale are analyzed, with emphasis on the role of demographic and technological factors in reducing the existing asymmetries between the countries of "center" and "periphery".

№ 4 2016, стор. 7 - 12

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 346

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 7–12.

Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2016), “Polarization and variance of economic development: a dominant feature in the current phase of globalization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 7–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.