EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІЙНІ ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ БІОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Б. В. Погріщук

Назад

УДК: 339.3: 662.4

Б. В. Погріщук

ПОТЕНЦІЙНІ ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ БІОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті обгрунтовано основоположні засади та виділено потенційні фактори активізації біоекономічного розвитку в контексті зміни стану соціальної і природо-ресурсної компоненти суспільного розвитку як напряму реформування національної економіки. Досліджено систему взаємозв'язку біо- та економічної систем на основі концепцій їх формування. Визначено та обгрунтовано роль біоекономіки в структурі сучасної системи ведення господарства та її вплив на економічний розвиток. Біоекономіка розглядається як засіб гармонізації відносин між природою та суспільством та реалізації потреб суспільства на якісно новому рівні, з урахуванням факторів перебігу біологічних процесів та можливостей відновлення природних ресурсів. У роботі автором розглянуто перспективні напрями розвитку біоекономіки та запропоновано ціннісно-орієнтаційну систему заходів щодо відновлення природно-ресурсного потенціалу для розвитку біоекономіки.

B. Pohrischuk

POTENTIAL FACTORS BIO-EСONOMY ENHANCE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF REFORMING THE NATIONAL ECONOMY

Summary

In the article the basic principles and selected potential factors bio-eсonomy enhance development in the context of changes in the state of social and natural resource components of social development as the direction of reforming the national economy. The system of interconnection of biological and economic systems based on the concepts of their formation. Defined and reasonable role in the bio-economy structure of modern systems of farming and its impact on economic development. Bio-economy as a means of harmonizing relations between nature and society and implementation needs of society to a new level, taking into account factors course of biological processes and possibilities of restoring natural resources. In this paper, the author discussed perspective directions of development of the bio-economy and offered value- orientation of measures to restore natural resources for the development of bio-economy.

№ 4 2016, стор. 17 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 220

Відомості про авторів

Б. В. Погріщук

д. е. н., професор, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

B. Pohrischuk

Prof., Vinnytsia Education and Research Institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsya

Як цитувати статтю

Погріщук Б. В. Потенційні фактори активізації біоекономічного розвитку в контексті реформування національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 17–21.

Pohrischuk, B. (2016), “Potential factors bio-eсonomy enhance development in the context of reforming the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.