EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
О. В. Cлободянюк

Назад

УДК: 336.76+368

О. В. Cлободянюк

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти формування інституціональної моделі страхового ринку. Об'єктом дослідження є процеси розвитку страхового ринку. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід, аналіз і синтез. Метою статті є формалізація інституціональної моделі страхового ринку України на основі його кількісного і якісного опису. Проведено аналіз динаміки валових страхових премій, виплат, резервів, активів і статутного капіталу страхових компаній. Надано оцінку рівня конкуренції на страховому ринку, ефективності його функціонування. Ідентифіковано страхові продукти вітчизняного ринку та їх споживачів. Наведено опис інституціональної моделі страхового ринку за загальними та специфічними ознаками класифікації, розроблено рекомендації по подоланню її вад.

O. Slobodyanyuk

THE INSTITUTIONAL MODEL OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

Summary

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of the institutional model of the insurance market. The object of the research is the processes of the insurance market. In preparing the article used modern methods of research: a systematic approach, analysis and synthesis. The article is formalizing institutional model of Ukraine's insurance market through its quantitative and qualitative description. The analysis of the dynamics of gross premiums, payments, reserves, assets and share capital of insurance companies. Courtesy assessment of competition in the insurance market, its efficiency. Identified insurance products of the domestic market and their consumers. The description of the institutional model of the general insurance market and the specific features of classification recommendations to overcome its flaws.

№ 4 2016, стор. 25 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 624

Відомості про авторів

О. В. Cлободянюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса

O. Slobodyanyuk

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Head of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Odessa Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa

Як цитувати статтю

Cлободянюк О. В. Інституціональна модель страхового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 25–28.

Slobodyanyuk, O. (2016), “The institutional model of the insurance market of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 25–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.