EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
Н. О. Валявська

Назад

УДК: 658.7

Н. О. Валявська

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті представлено організаційно-економічний механізм розвитку річкових портів України шляхом використання концепції екоперевезень. Проаналізовано фактори які є вирішальними для керівництва річкових портів в прийнятті рішення щодо залучення потенційних клієнтів-перевізників. Розкрито необхідність переорієнтації вантажопотоків на річковий транспорт. Представлено рівень зацікавленості сторін від тісної співпраці. Досліджено взаємозв'язок зацікавлених сторін у досягненні економічного ефекту. Розглянуто коротку характеристику переваг та недоліків використання контейнерів в сучасному транспортуванні. Висвітлено роль доцільності відкриття нових контейнерних маршрутів з метою нарощення обсягів вантажообробки річковими портами.

N. Valiavska

ORGANІZATSІYNO-EKONOMІCHNY MEHANІZM ROZVITKU RІCHKOVIH PORTІV UKRAINY

Summary

In the article the organizational and economic mechanism of development of river ports of Ukraine by using the concept ekoperevezen. Factors that are crucial for the management of river ports in deciding whether to prospects carriers. Reveals the need for reorientation of cargo on river transport. Presented by the level of interest from parties close cooperation. The interrelation between stakeholders in achieving economic effect. Considered a brief description of the advantages and disadvantages of using containers in modern transport. The role of the expediency of opening new routes of container for the purpose of increasing the volume vantazhoobrobky river ports.

№ 4 2016, стор. 58 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

Н. О. Валявська

асистент кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

N. Valiavska

assistant of transport technology and logistics, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

Як цитувати статтю

Валявська Н. О. Організаційно-економічний механізм розвитку річкових портів України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 58–61.

Valiavska, N. (2016), “Organіzatsіyno-ekonomіchny mehanіzm rozvitku rіchkovih portіv ukrainy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 58–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.