EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ КУ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ
С. В. Ярош

Назад

УДК: 620.9:640.5:614.21(477.42)

С. В. Ярош

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ КУ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

Анотація

У статті представлено результат енергетичного обстеження КУ"Центральна районна лікарня" м. Житомир, проведеного ТОВ, ООО "СТРОВ ЕНЕРЖИ" (інжинірингова компанія) на прохання Житомирської районної ради щодо визначення оптимізації енерговитрат. Проведене енергетичне обстеження дозволило встановити необхідність ефективного енерговикористання та здійснити сучасну оцінку потенціалу енергозбереження, розробити найбільш ефективні способи зменшення використання енергії (питоме енергоспоживання, енергетична складова, черговість реалізації енергоощадних заходів тощо). В зв'язку з незадовільним технічним станом, висновком експертно-технічного центру було здійснено розрахунки щодо реконструкції системи теплопостачання з переведенням теплоегенруючого обладнання на альтернативний вид палива. Вдалося досягти ефективності використання тобто енергозаощадженя, що дозволило здійснити економію у грошових ресурсах.

S. Yarosh

STRAW AS AN ALTERNATIVE ENERGY RESOURCE OF THE UKRAINIAN

Summary

The article presents the results of an energy survey KU"Central district hospital" Zhitomir carried out by LLC, LTD. "ISLAND ENERGY" (engineering company) with a request to the Zhytomyr regional Council regarding the determination of optimization of energy consumption. Conducted energy audit has revealed the need for efficient energy use and implement modern energy saving potential evaluation, to develop the most effective ways to reduce energy usage (specific energy consumption, the energy component, the order of implementation of energy saving measures and the like). In connection with an unsatisfactory technical condition, the conclusion of the expert — technical center was carried out the calculations for the reconstruction of heat supply system with the transfer of teplogeneratzia equipment on alternative fuel. Managed to achieve efficiency i.e. energy saving, which allowed to implement savings in monetary resources.

№ 4 2016, стор. 62 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 810

Відомості про авторів

С. В. Ярош

здобувач, кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет

S. Yarosh

Applicant, of economics theory and intellectual property , Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Ярош С. В. Енергетичне обстеження ку "центральна районна лікарня" житомирської районної ради та його ефективність. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 62–66.

Yarosh, S. (2016), “Straw as an alternative energy resource of the ukrainian”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.