EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІАСПЕКТНІСТЬ СУТНОСТІ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
І. М. Грищенко

Назад

УДК: 351

І. М. Грищенко

ПОЛІАСПЕКТНІСТЬ СУТНОСТІ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті, на основі визначень зарубіжних та вітчизняних науковців проаналізовано дефініцію лідерства та виокремлено основні складові елементи цього явища. На підставі проведеного аналізу виокремлено декілька підходів до визначення лідерства. Перший підхід грунтується на сприйнятті лідерства як влади однієї чи групи осіб для спонукання членів групи ефективно виконувати роботу для досягнення цілей. Другий підхід пояснює лідерство як індивідуально-психологічний феномен особистості лідера. Третій підхід визначає лідерство як реакцію на певну ситуацію. Четвертий підхід окреслює лідерство як явище, яке виникає лише тоді, коли з'являється соціально-історична потреба людей в організації своєї діяльності для задоволення особистих і колективних потреб.

I. Gryshchenko

POLIASPEKT ESSENCE OF LEADERSHIP IN LOCAL GOVERNMENT

Summary

The article, based on the values of foreign and domestic scientists analyzed the definition of leadership and singled out the main components of this phenomenon. Based on the analysis, the several approaches to the definition of leadership. The first approach is based on the perception of leadership as a government or groups to encourage members to do the work efficiently to achieve the goals. The second approach explains leadership as individual psychological phenomenon of the individual leader. The third approach defines leadership as a reaction to a situation. The fourth approach defines leadership as a phenomenon that occurs only when there is a socio-historical people need to organize their activities to meet individual and collective needs.

№ 4 2016, стор. 78 - 81

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 660

Відомості про авторів

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Грищенко І. М. Поліаспектність сутності лідерства в органах місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 78–81.

Gryshchenko, I. (2016), “Poliaspekt essence of leadership in local government”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 78–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.