EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ
М. В. Сіцінська, О. М. Відлер

Назад

УДК: 351.86

М. В. Сіцінська, О. М. Відлер

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Анотація

У статті проведено аналіз характерних тенденцій розвитку міжнародної міграції та зростання масштабів нелегальної міграції. Розкрито основний зміст проекту Національної стратегії протидії нелегальній міграції. Встановлено напрями реалізації в Україні Національної стратегії. Зазначено, що прийняття проекту Національної стратегії та її подальша реалізація як комплексу базових положень державної міграційної політики з протидії нелегальній міграції в Україні дасть змогу визначити структурну схему цілей та заходів, спрямованих на подолання кризової ситуації у сфері протидії нелегальній міграції.

M. Sitsinska, O. Wydler

SCIENTIFIC-THEORETICAL AND LEGAL BASES FOR THE DEVELOPMENT OF DRAFT NATIONAL STRATEGY OF COUNTERACTION OF ILLEGAL MIGRATION

Summary

Іn the article the analysis of characteristic tendencies of development of international migration and the growth of illegal migration. Solved main content of the draft National strategy of counteraction of illegal migration. Set direction of implementation of the National strategy. Indicated that the adoption of the draft National strategy and its further implementation as a complex of basic provisions of state migration policy on combating illegal migration in Ukraine will give the opportunity to define the structural scheme of objectives and actions aimed at overcoming a crisis situation in the sphere of combating illegal migration.

№ 4 2016, стор. 86 - 88

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 549

Відомості про авторів

М. В. Сіцінська

д. держ. упр., професор кафедри філософії та політології, Національний університет Державної податкової служби України

M. Sitsinska

Doctor of Public Administration, Professor of Department of philosophy and political science of the National University of State Tax Service of Ukraine


О. М. Відлер

аспірант, Академія муніципального управління

O. Wydler

PhD student of Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Сіцінська М. В., Відлер О. М. Науково-теоретичні та правові основи розробки проекту національної стратегії протидії нелегальній міграції. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 86–88.

Sitsinska, M. and Wydler, O. (2016), “Scientific-theoretical and legal bases for the development of draft national strategy of counteraction of illegal migration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 86–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.