EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У НАПРЯМІ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АГРАРНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
А. М. Пугач

Назад

УДК: 351.773.13

А. М. Пугач

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У НАПРЯМІ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АГРАРНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто завдання, які потрібно вирішити для розвитку взаємодії бізнесу та органів влади в галузі модернізації аграрного ресурсного потенціалу на регіональному рівні. Обгрунтовано основні напрями реалізації інноваційних програм. Запропоновано напрями нарощування ресурсної складової модернізаційного розвитку аграрного ресурсного потенціалу. Обгрунтовано принципи реалізації регіональної політики щодо підвищення результативності використання наявних ресурсів у складі аграрного ресурсного потенціалу регіону. Запропоновано комплекс заходів, які потрібно здійснити органам державної влади, які займаються проведенням ефективної регіональної політики.

A. Pugach

CONCEPTUAL IMPROVEMENT OF REGIONAL POLICY TOWARD IMPROVING AGRICULTURAL USE PERFORMANCE RESOURCE POTENTIAL OF UKRAINE

Summary

The problems that must be solved for the development of cooperation between business and government in the field of modernization of the agricultural resource potential at the regional level. The main directions of the implementation of innovative programs. Directions increasing resource component of the modernization of the agricultural resource potential. The principles of regional policy to improve the efficiency of use of available resources as part of the agricultural resource potential of the region. The complex of measures to be taken to public authorities who are engaged in conducting an effective regional policy.

№ 4 2016, стор. 89 - 91

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 720

Відомості про авторів

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

A. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

Як цитувати статтю

Пугач А. М. Концептуальні положення удосконалення регіональної політики у напрямі підвищення результативності використання аграрного ресурсного потенціалу України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 89–91.

Pugach, A. (2016), “Conceptual improvement of regional policy toward improving agricultural use performance resource potential of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 89–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.