EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Ю. В. Дмитрієв

Назад

УДК: 351

Ю. В. Дмитрієв

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено основні причини виникнення корупційних ризиків у системі державного управління. Обгрунтовано необхідність створення механізмів ідентифікації причин корупційних ризиків, їх оцінки і ранжування, що сприятиме дієвій імплементації антикорупційних реформ в Україні. Розглянуто різні підходи щодо класифікації причин виникнення корупційних ризиків у системі державного управління, запропоновано узагальнену класифікацію таких причин у залежності від джерел їх виникнення та чинників, що лежать в їх основі. Розкрито зміст та причинний зв'язок між недоліками системи державного управління та можливістю виникнення корупційної поведінки.

Y. Dmytriyev

CAUSES OF CORRUPTION RISKS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

Summary

The article investigates the underlying causes of the corruption risks in the government system. We establish the necessity of creating mechanisms for identifying causes of the corruption risk, their evaluation and ranking, which will contribute to the actual implementation of anti-corruption reforms in Ukraine. The article also discusses different approaches to a classification of causes of the corruption risks in the governance system; a generalized classification is proposed of such reasons, depending on the sources of their occurrence and the underlying factors. We reveal the content and the causal link between the drawbacks of public administration and the possibility of occurrence of the corrupt behavior.

№ 4 2016, стор. 92 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 323

Відомості про авторів

Ю. В. Дмитрієв

здобувач, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

Y. Dmytriyev

applicant, Donetsk State University of Management, Mariupol

Як цитувати статтю

Дмитрієв Ю. В. Причини виникнення корупційних ризиків у системі державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 92–95.

Dmytriyev, Y. (2016), “Causes of corruption risks in the public administration system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 92–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.