EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. М. Могилова

Назад

УДК: 330.133:330.142.211

М. М. Могилова

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розвиток сільського господарства України та зростання рівня конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств потребують активізації інвестиційно-інноваційних процесів у галузі. За умов недостатніх власних ресурсів та обсягів державної підтримки зростає потреба у залученні інвестицій та позикових коштів. Цей процес супроводжується детальною діагностикою потенційної інвестиційної привабливості та кредитоспроможності аграрних підприємств. З цією метою використовується ряд показників, щодо яких існує вимога достовірності та об'єктивності. В статті розкрито необхідність чіткої і правильної оцінки основних засобів, вартість яких позначається на показниках інвестиційної привабливості та кредитоспроможності підприємств. Встановлено, що оцінка основних засобів сільськогосподарського призначення має особливості. В статті обгрунтовано пріоритетність у застосуванні методів експертної оцінки та пропозиції по удосконаленню методичних підходів до оцінки різних видів основних засобів сільськогосподарського призначення.

M. Mogylova

THE IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL FIXED ASSETS EVALUATION IN DIAGNOSTICS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND CREDITWORTHINESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The agriculture development in Ukraine and increase of competitiveness of domestic agricultural enterprises increasing need the investment and innovation activation in the sector. Given the lack of own resources and the state support the needs of borrowing and attracting investment are growing. This process is accompanied by a detailed diagnosis of potential investment attractiveness and creditworthiness of agricultural enterprises. For this purpose there is the number of indicators, which have to be reliable and objective. In the article it is clarified the necessity of clear and correct evaluation of fixed assets, value of whose is reflected on enterprise creditworthiness and investment attractiveness. Established, that the valuation of fixed assets has peculiarities for agricultural purposes. The priority in applying methods of expert evaluations and proposals on improvement of methodical approaches to evaluation of different types of agricultural fixed assets is substantiated in the article.

№ 5 2016, стор. 22 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 497

Відомості про авторів

М. М. Могилова

к. е. н., доцент, пров. наук. співробітник відділу ринку матеріально-технічних ресурсів, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

M. Mogylova

candidate of science (econ), assistant professor, leading researcher of department of market of material and technical resources, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

Як цитувати статтю

Могилова М. М. Удосконалення оцінки основних засобів сільськогосподарського призначення при діагностиці інвестиційної привабливості та кредитоспроможності аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 22–27.

Mogylova, M. (2016), “The improvement of agricultural fixed assets evaluation in diagnostics of investment attractiveness and creditworthiness of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 22–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.