EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. М. Горобець

Назад

УДК: 631.15:658.8:636.5

Н. М. Горобець

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто вплив факторів на формування маркетингових стратегій птахівничого підприємства. Проведено факторний аналіз основних показників виробничо-економічної діяльності підприємства та встановлено їх вплив на формування прибутку. На підставі здійсненого кореляційно-регресійного аналізу встановлено тісний зв'язок між показниками фондоозброєності та продуктивності праці. Виявлено резерви щодо ефективності роботи птахівничого підприємства є підгрунтям для розробки та впровадження маркетингових стратегій у діяльність організації, що сприятиме зміцненню конкурентоспроможності організації у ринковому середовищі.

N. Gorobets

INFLUENCE FACTORS ON FORMATION OF ENTERPRISE MARKETING STRATEGIES POULTRY

Summary

The article discusses factors influence the formation of marketing strategies poultry enterprise. A factor analysis between major industrial and economic performance of the company and determined their impact on the profit. Based committed correlation and regression analysis showed a close relationship between the capital-labor ratio and productivity. Identified reserves on the effectiveness of the poultry enterprise is the basis for the implementation of marketing strategies in the organization that will strengthen the competitiveness of the organization in the market environment.

№ 5 2016, стор. 28 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 520

Відомості про авторів

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

N. Gorobets

PhD, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Горобець Н. М. Вплив факторів на формування маркетингової стратегії птахівничого підприємства . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 28–32.

Gorobets, N. (2016), “Influence factors on formation of enterprise marketing strategies poultry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 28–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.