EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Т. М. Хаянок

Назад

УДК: 631.11:331.522.4

Т. М. Хаянок

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто питання щодо теоретико-методологічної оцінки можливостей людини в процесі суспільного виробництва в рамках системного підходу, відповідно до якої може відбуватися формування, використання та розвиток кадрового потенціалу аграрного підприємства. Проведено аналіз кадрового потенціалу як засобу соціальної взаємодії особистості і суспільства в процесі професійної діяльності. Вивчено фактори, що формують об'єктивну реальність у свідомості працівника аграрного підприємства та надають оцінку його професійній діяльності. Визначено систему критеріїв соціальної оцінки кадрового потенціалу аграрного підприємства, яка дає можливість досліджувати, аналізувати та розвивати професійний потенціал людини в процесі суспільного виробництва.

T. Khayanok

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL ASSESSMENT PERSONNEL POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In the article the question of theoretical and methodological assessment of human capabilities in the process of social production as part of a systematic approach, according to which formation can occur, the use and development of human resource capacity of the agricultural enterprises. Analysis of human capacity as a means of social interaction between the individual and society in the profession. Studied the factors that form the objective reality in the mind of the employee agricultural enterprises and provide an assessment of his professional activity. Defined system of criteria of social evaluation of personnel potential of agricultural enterprises, which makes it possible to investigate, analyze and develop professional capacity man in the process of social production.

№ 5 2016, стор. 46 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 482

Відомості про авторів

Т. М. Хаянок

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

T. Khayanok

Senior Lecturer Department of Management and Right Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, c. Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Хаянок Т. М. Теоретичні аспекти соціальної оцінки кадрового потенціалу аграрного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 46–48.

Khayanok, T. (2016), “Theoretical aspects of social assessment personnel potential of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 46–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.