EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
Н. В. Кудрявська

Назад

УДК: 369

Н. В. Кудрявська

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Анотація

Стаття присвячена теоретичним питанням діяльності страхових посередників на ринку. Автор розкриває сутність даного явища, виокремлює основні чинники впливу на страховий ринок. Особлива увага приділяється проблемам ризиків страхування та як їх вирішують страхові посередники. Відзначається, що існування інституту страхових посередників сприяє скороченню витрат та появі олігополістичних ринків. Ця стаття пояснює, сутність страхових посередників, їх роль на страховому ринку і в економіці в цілому та послуги, що надаються посередниками страхових компаній і споживачів.

N. Kudriavska

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF INSURANCE INTERMEDIARIES

Summary

The article is devoted to theoretical issues of insurance intermediaries in the market. The author reveals the essence of the phenomenon, identifies the main factors affecting the insurance market. Particular attention is paid to security risks and how to solve insurance intermediaries. It is noted that the institution of insurance intermediaries helps to reduce costs and the emergence of oligopolistic markets. This article explains the essence of insurance intermediaries, their role in the insurance market and the economy as a whole and the services provided by intermediaries insurance companies and consumers.

№ 5 2016, стор. 78 - 80

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 497

Відомості про авторів

Н. В. Кудрявська

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

N. Kudriavska

postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Кудрявська Н. В. Теоретико-методичні засади діяльності страхових посередників. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 78–80.

Kudriavska, N. (2016), “Theoretical and methodological principles of insurance intermediaries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 78–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.