EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРСТВОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
С. В. Сімак

Назад

УДК: 351.82: 316.3

С. В. Сімак

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРСТВОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто методологічні підходи до державного управління сферою публічно-приватного партнерства через призму основних економічних теорій. Здійснено аналіз основних напрямів теоретико-методологічних основ розвитку партнерської взаємодії державного та приватного секторів. Для розуміння сутності публічно-приватного партнерства з точки зору методології розглянуто та проаналізовано основні існуючі економічні теорії.
Доведено, що методологічною основою досліджень державного управління в сфері публічно-приватного партнерства повинен стати інтегральний підхід, який грунтується на різноманітті всіх теорій та течій, що дозволить розглядати публічно-приватне партнерство з різних точок зору. Проаналізовано основні зміни методології, які пов'язані з її гуманізацією, зближенням природознавства і соціально-гуманітарних наук, протилежних концептуально-методологічних підходів, розширенням застосування системного підходу, посиленням орієнтації методології на практику.

S. Simak

FEATURES RESEARCH METHODOLOGY GOVERNANCE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ON THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The article considers methodological approaches to the governance of the public-private partnership through the prism of the major economic theories. The analysis of main areas of theoretical and methodological bases of partnership of the public and private sectors. To understand the essence of public-private partnership from the perspective of methodology reviewed and analyzed the main existing economic theory.
Proved that the the methodological basis of research governance in the field of public-private partnership should become an integral approach based on a variety of theories and trends that will examine public-private partnerships from different points of view. The basic methodology changes related to its humanization, the convergence of science and the social and human sciences, opposing conceptual and methodological approaches, the expansion of a systematic approach, increased targeting methodology in practice.

№ 5 2016, стор. 88 - 92

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 49

Відомості про авторів

С. В. Сімак

к. держ. упр., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Академія муніципального управління, м. Київ

S. Simak

PhD in Public Administration., Vice-rector, Academy of Municipal Adminitration MES Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.