EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ПРИНЦИПОВО НОВА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
О. А. Рашковський

Назад

УДК: 351.82

О. А. Рашковський

ДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ПРИНЦИПОВО НОВА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми девелопменту — форми організації інвестиційного проекту в сфері нерухомості, який являє собою сукупність взаємопов'язаних заходів для створення нових активів довгострокового використання з метою подальшого повернення вкладених коштів і отримання доходів. Ефективна реалізація їх за сучасних умов залежить від наявності та дієвості національних інноваційних систем, які базуються на універсальних організаційних принципах.
Здійснено критичний огляд поняття "девелопмент" як особливого виду підприємницької діяльності з метою отримання доходу в результаті перетворення матеріальних процесів, що виражається в інвестиційному розвитку об'єктів нерухомості. Найбільш характерною рисою для українського девелопменту є високий ступінь ризику на всіх його стадіях: від пошуку земельної ділянки до реалізації проекту. Про вади українського девелопменту свідчить також різниця в підходах до механізмів інвестування. Таким чином, девелопмент є одним із різновидів інвестиційних проектів.

О. Rashkovsky

DEVELOPMENT AS A FUNDAMENTALLY NEW CONCEPT OF THE INVESTMENT PROCESS

Summary

The article investigates issue of development — forms of investment projects in real estate, which is a set of interrelated activities with the available resources for creating new assets for long-term use to further return on investment and revenue. Effective implementation of the modern conditions depends on the availability and effectiveness of national innovation systems based on universal organizational principles. The critical review of development as a special type of entrepreneurial activity for profit by the transformation of material processes, resulting in the investment of real estate. The most characteristic feature of Ukrainian real estate development is a high degree of risk in all its stages, and finding land for the project. Bugs Ukrainian real estate development is also reflected in the difference in approaches to investment vehicles. Thus, development is one of the kinds of investment projects.

№ 5 2016, стор. 106 - 108

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 536

Відомості про авторів

О. А. Рашковський

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, НАДУ при Президентові України, м. Київ

О. Rashkovsky

postgraduate student, Department of Regional Government, Local Government and City Administration, National Academy of Public Administration by the President of Ukraine, Кyiv

Як цитувати статтю

Рашковський О. А. Девелопмент як принципово нова концепція організації інвестиційного процесу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 106–108.

Rashkovsky, О. (2016), “Development as a fundamentally new concept of the investment process”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 106–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.