EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЯВИ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ: РИЗИКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОТИРІЧ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

Назад

УДК: 339.98

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЯВИ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ: РИЗИКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОТИРІЧ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Наведено класифікацію інтеграційних проявів неозалежності. Проаналізовано деструктивні наслідки регіональної спорідненості країн. Фрагмеграцію й глокалізацію розглянуто як новітній феномен неозалежності. Дезінтеграцію запропоновано розглядати як заключну стадію інтеграційного процесу.

N. Reznikova, O. Ivashchenko

INTEGRATION MANIFESTATIONS OF NEO-DEPENDENCE: RISKS OF REGIONAL INTERDEPENDENCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION CONTROVERSIES

Summary

A classification of integration manifestations of neo-dependence is given. Destructive consequences of linkages between countries within a region are analyzed. Fragmentation and glocalization are interpreted as a novel phenomenon of neo-dependence. Disintegration is proposed to be interpreted as the final phase of integration process.

№ 6 2016, стор. 7 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 232

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Інтеграційні прояви неозалежності: ризики регіональної взаємозалежності в контексті протиріч глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 7–11.

Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2016), “Integration manifestations of neo-dependence: risks of regional interdependence in the context of globalization controversies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 7–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.