EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Л. В. Марценюк

Назад

УДК: 656.224.072.44

Л. В. Марценюк

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Анотація

Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту — це одне із головних завдань, що стоїть перед ПАТ "Українські залізниці". Підвищення обсягів пасажирських перевезень можливе за рахунок надання нових видів послуг, наприклад, залізничних екскурсій. Але у головній залізничній кампанії України немає сучасного рухомого складу, який би можна було б надавати туристам, а також бракує коштів на оновлення рухомого складу та об'єктів інфраструктури. Залучення інвестицій вітчизняних та іноземних інвесторів — один із засобів подолання проблем. Для раціонального вирішення вказаних проблем необхідно розробити комплексну науково-обгрунтовану методику, яка буде включати низку наукових підходів, принципів та наукових розробок щодо визначення туристичного бізнесу в Україні з використанням існуючих вузьких та широких залізничних колій. Метою статті є визначення послідовності вирішення проблеми розвитку туристичних компаній, що використовують залізничні перевезення; розробка варіантів моделей організації туристичних компаній, що будуть використовувати залізничний транспорт; визначення головних економічних інтересів учасників туристичного бізнесу. В результаті запропонованих автором заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць всередині країни та за її межами, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об'єктів культурно-історичного значення, створення нових робочих місць, зниження міграційних процесів на західній Україні. У статті запропоновано нову методику проведення досліджень при вирішенні проблем розвитку туристичних компаній, що використовують залізничні перевезення. В результаті використання запропонованої автором методики очікується підвищення рентабельності діяльності приватних туристичних кампаній та державних перевізників.

L. Martseniuk

THE METHODOLOGY OF RESEARCH IN SOLVING PROBLEMS OF TRAVEL COMPANIES THAT USE RAIL TRANSPORTATION

Summary

Improving the competitiveness of rail transport — one of the main challenges facing the JSC "Ukrainian Railways". Increase in passenger traffic is possible through the provision of new services, such as railway excursions. But the main railway campaign in Ukraine there is no modern rolling stock, which would could provide tourists and not enough money to upgrade rolling stock and infrastructure. Attracting investment — one of the means to overcome the problems. For rational solutions to these problems is necessary to develop a comprehensive science-based methodology, which will include a number of scientific approaches, principles and scientific research to determine the tourist business in Ukraine using the existing narrow and wide tracks.
The purpose of the article is a new method of research in solving the problems of development of tourism companies that use rail transportation. Also determined the sequence of solving the problem of development of tourism companies that use rail transportation. In addition, the author developed variants of models of organization of tourist companies, which will use the rail and identified the main economic interests of participants of the tourism business.
The use of this technique is expected to improve the profitability of private tourist campaigns and public carriers.

№ 6 2016, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 516

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

L. Martseniuk

Ph.D., Dep. «Economics and Management», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В. Методика проведення досліджень при вирішенні проблем розвитку туристичних компаній, що використовують залізничні перевезення. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 32–37.

Martseniuk, L. (2016), “The methodology of research in solving problems of travel companies that use rail transportation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 32–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.