EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
Н. В. Рибачук, Лю Ліцзянь, Т. О. Журко

Назад

УДК: 339.138

Н. В. Рибачук, Лю Ліцзянь, Т. О. Журко

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Анотація

У статті розглянуто концептуальні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності в історичному контексті. Розглянуто еволюцію підходів до оцінки ефективності та причин цих еволюційних метаморфоз. Проаналізовано передумови виникнення концепції комплексного підходу до оцінки ефективності маркетингової діяльності та її складові.

N. Rybachuk, Liu Lijian, T. Zhurko

THE APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING ACTIVITY IN THE HISTORICAL CONTEXT

Summary

In the article the conceptual approaches to evaluating the effectiveness of marketing activity in the historical context have been observed. The evolution of approaches to assess the effectiveness and reasons for these evolutional metamorphoses has been considered. There have been analyzed preconditions of the concept of a comprehensive approach to evaluating the effectiveness of marketing activity and its components.

№ 6 2016, стор. 48 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 473

Відомості про авторів

Н. В. Рибачук

асистент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

N. Rybachuk

Assistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics Vinnytsia national technical university


Лю Ліцзянь

здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет

Liu Lijian

Applicant for a scientific degree of Candidate of Economics, Department Managers training, Vinnytsia national technical university


Т. О. Журко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет

T. Zhurko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance Vinnytsia national technical university

Як цитувати статтю

Рибачук Н. В., Ліцзянь Лю, Журко Т. О. Підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності в історичному контексті. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 48–53.

Rybachuk, N., Lijian, Liu and Zhurko, T. (2016), “The approaches to evaluating the effectiveness of marketing activity in the historical context”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 48–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.